TV& VIDEO

chạy điện

Những quy định phức tạp về xe đạp điện trên thế giới

Những quy định phức tạp về xe đạp điện trên thế giới

Khi ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của mọi quốc gia trên toàn cầu, việc thay thế ô tô, xe máy bằng các phương tiện chạy điện thân thiện với môi trường ngày càng được đẩy mạnh.