Cháy lớn ở kho hàng chợ Phú Thuận

Giao diện thử nghiệm VTVLive