TV& VIDEO

chạy nhảy

Sau khi mổ cận thị, có được bơi lội không?

Sau khi mổ cận thị, có được bơi lội không?

Nhiều người đã phẫu thuật tật khúc xạ nhưng vẫn chưa biết cách chăm sóc mắt sao cho nhanh phục hồi và đạt hiệu quả cao nhất.