TV& VIDEO

chạy quanh

Victoria Beckham nhận tư vấn thời trang từ con gái

Victoria Beckham nhận tư vấn thời trang từ con gái

 Cựu thành viên của Spice Girl, Victoria Beckham, nói cô nhận được tư vấn về thời trang từ cô con gái út 2 tuổi - bé Harper.