TV& VIDEO

chạy quyền

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chuyện chạy chức râm ran trong dư luận

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chuyện chạy chức râm ran trong dư luận

VTV.vn - Nhiều đại biểu đã đề nghị phải làm rõ chuyện chạy chức, chạy quyền đang râm ran trong dư luận trong phiên họp Quốc hội sáng 29/3.