TV& VIDEO

cháy rừng tại Indonesia

Australia hỗ trợ Indonesia dập tắt cháy rừng

Australia hỗ trợ Indonesia dập tắt cháy rừng

VTV.vn - Máy bay của Australia ngày 14/10 đã bắt đầu hỗ trợ Indonesia dập tắt các đám cháy rừng tại quốc gia Đông Nam Á này.