Cháy tại cơ sở sản xuất than trấu

Giao diện thử nghiệm VTVLive