TV& VIDEO

chảy xiết

Học sinh lớp 5 quên mình cứu bạn trong dòng lũ cuốn

Học sinh lớp 5 quên mình cứu bạn trong dòng lũ cuốn

VTV.vn - Em Trần Văn Hòa, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học số 1 Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã dũng cảm hy sinh thân mình cứu bạn trong dòng lũ.