TV& VIDEO

chế biến tôm

Doanh nghiệp tôm thiếu nguyên liệu chế biến

Doanh nghiệp tôm thiếu nguyên liệu chế biến

VTV.vn - Thiếu nguồn tôm nguyên liệu không chỉ gây tiếc nuối cho nhiều hộ nuôi tôm mà còn đẩy các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu vào tình thế khó khăn.