TV& VIDEO

chè Đà Lạt

Thiếu nơi tiêu thụ, hàng chục hecta chè Đà Lạt bị cắt bán rẻ

Thiếu nơi tiêu thụ, hàng chục hecta chè Đà Lạt bị cắt bán rẻ

VTV.vn - Hàng trăm hecta chè đến độ thu hoạch nhưng phần lớn diện tích này các nông hộ Đà Lạt đang phải cắt bán đổ, bán tháo để cứu lấy cây chè dù thu không đủ chi.