TV& VIDEO

chè đen

Trà đen ngừa bệnh tiểu đường

Trà đen ngừa bệnh tiểu đường

 Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng, tỷ lệ bệnh tiểu đường típ 2 thường thấp hơn ở các quốc gia có nhiều người uống trà đen.