TV& VIDEO

chế độ an sinh

Vòng đàm phán thứ 3 về Brexit chưa đạt tiến bộ

Vòng đàm phán thứ 3 về Brexit chưa đạt tiến bộ

VTV.vn - Ngày 31/8, vòng đàm phán thứ 3 về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay Brexit đã kết thúc nhưng vẫn chưa đạt được tiến bộ mang tính quyết định.