TV& VIDEO

chè nguyên liệu

Tranh mua, tranh bán, vùng nguyên liệu chè xuống cấp trầm trọng

Tranh mua, tranh bán, vùng nguyên liệu chè xuống cấp trầm trọng

VTV.vn - Dù biết hái chè không đúng quy cách là làm hại cây chè nhưng nhiều nông dân tại Chấn Yên, Yên Bái vẫn làm chỉ vì cái lợi trước mắt.