TV& VIDEO

chè ô long

Bế tắc kéo dài ở vùng trồng chè ô long

Bế tắc kéo dài ở vùng trồng chè ô long

VTV.vn - Phá bỏ thì mất trắng vốn đầu tư; giữ lại thì không biết phải xoay sở thế nào để có nơi tiêu thụ. Đó là tình cảnh của các hộ gia đình trồng chè ô long tại tỉnh Lâm Đồng.