TV& VIDEO

chế phẩm

Việt Nam ứng dụng công nghệ Nano vào sản xuất dược phẩm

Việt Nam ứng dụng công nghệ Nano vào sản xuất dược phẩm

 Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Nano vào sản xuất dược phẩm và cho ra đời thành công dòng sản phẩm có chứa Nano Curcumin từ nguồn Curcumin chiết xuất từ cây nghệ vàng.