TV& VIDEO

chế tài xử lý

NHNN đề xuất bổ sung chế tài hình sự với giao dịch tiền điện tử

NHNN đề xuất bổ sung chế tài hình sự với giao dịch tiền điện tử

VTV.vn - NHNN đã phối hợp với Bộ Tư pháp bổ sung chế tài xử lý hình sự đối với việc phát hành, cung ứng và sử dụng phương tiện thanh toán đối với tiền điện tử.