TV& VIDEO

chế tài xử phạt

Tràn lan việc bôi nhọ trên mạng xã hội

Tràn lan việc bôi nhọ trên mạng xã hội

VTV.vn -MXH giúp con người gắn kết, chia sẻ thông tin với nhau. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ để tung tin bôi nhọ, xúc phạm, vu khống người khác và ngày càng có xu hướng gia tăng.