chế xuất

Đấu tranh chống chuyển giá đang gặp nhiều khó khăn

Đấu tranh chống chuyển giá đang gặp nhiều khó khăn

Thanh tra Chính phủ cho biết việc xác minh dữ liệu, thông tin về dấu hiệu chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thực hiện được.