TV& VIDEO

Chèo Hà Nội

Độc đáo nghệ thuật Chèo kết hợp Rối nước

Độc đáo nghệ thuật Chèo kết hợp Rối nước

VTV.vn - Nhà hát Chèo Hà Nội đã ra mắt chương trình "Long Thành diễn xướng" với mô hình biểu diễn mới. Đó là các nghệ sĩ kết hợp hát chèo và múa rối nước trên cùng một sân khấu.