TV& VIDEO

chết chóc

Phòng tránh "màn hình xanh chết chóc" trên Windows 8

Phòng tránh "màn hình xanh chết chóc" trên Windows 8

 Vấn đề “màn hình xanh” dẫn tới treo máy hay thậm chí tổn hại đến cả phần cứng và phần mềm thiết bị, cũng sẽ được giảm bớt nếu chúng ta biết cách phòng ngừa trước.