TV& VIDEO

Chi cục Thủy sản

Hà Lan đề nghị làm rõ một số vấn đề chứng nhận khai thác thủy sản của Việt Nam

Hà Lan đề nghị làm rõ một số vấn đề chứng nhận khai thác thủy sản của Việt Nam

VTV.vn - Cơ quan thẩm quyền Hà Lan đã đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến chứng nhận khai thác thủy sản do Cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp.