TV& VIDEO

chi đầu tư phát triển

Ngân sách bội chi gần 5 tỷ USD

Ngân sách bội chi gần 5 tỷ USD

VTV.vn - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm, ngân sách dành gần 5 tỷ USD để chi trả nợ và viện trợ.