TV& VIDEO

chỉ giáo

Phương Thanh khâm phục ý chí của thí sinh Ngôi sao Việt

Phương Thanh khâm phục ý chí của thí sinh Ngôi sao Việt

Phương Thanh - nữ giám khảo cá tính cho hay, ca sĩ có thâm niên như chị trong hai ngày tập hát, nhảy một bài còn khó nhưng thí sinh Ngôi sao Việt đã làm tốt điều này khiến chị khâm phục.