TV& VIDEO

chỉ huy trưởng

Thiết bị lặn tìm MH370 lần thứ 2 gặp trục trặc

Thiết bị lặn tìm MH370 lần thứ 2 gặp trục trặc

Ở lần thả thứ hai, Bluefin-21, thiết bị lặn không người lái phục vụ công tác tìm kiếm MH370 đã gặp lỗi kỹ thuật.