TV& VIDEO

chi phí đầu tư

Khó khăn trục vớt lồng bè chìm vùng nuôi trồng thủy sản

Khó khăn trục vớt lồng bè chìm vùng nuôi trồng thủy sản

VTV.vn - Để bước vào vụ nuôi trồng thủy sản mới, nhiều hộ ở Khánh Hòa tiến hành vớt và thu gom lồng bè, khôi phục vùng nuôi. Tuy nhiên, việc trục vớt hiện đang gặp nhiều khó khăn.