TV& VIDEO

chi phí đầu tư

Ứng dụng công nghệ trong việc phòng chống hạn mặn

Ứng dụng công nghệ trong việc phòng chống hạn mặn

VTV.vn - Để chủ động ứng phó với hạn mặn, một hệ thống quan trắc từ xa nhờ ứng dụng công nghệ thông tin đã ra đời.