TV& VIDEO

chi phí đầu vào

Chi phí sản xuất ở nhiều doanh nghiệp chưa giảm

Chi phí sản xuất ở nhiều doanh nghiệp chưa giảm

VTV.vn - Tổng cục thống kê cho biết, giá thành sản xuất ra một sản phẩm của nhiều doanh nghiệp hiện vẫn chưa giảm.