TV& VIDEO

chi phí phẫu thuật

Cháu bé 6 tuổi cần được hỗ trợ mổ tim

Cháu bé 6 tuổi cần được hỗ trợ mổ tim

Với gia cảnh vô cùng khó khăn, hiện cháu Nguyễn Vũ Phong và gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái để tiếp tục ca phẫu thuật tim.