TV& VIDEO

chi phí tăng

Nông dân Phú Yên gặp khó từ mua nợ vật tư nông nghiệp

Nông dân Phú Yên gặp khó từ mua nợ vật tư nông nghiệp

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, người nông dân đang gặp khó khăn, vướng mắc trong vòng luẩn quẩn phát sinh từ việc mua nợ vật tư nông nghiệp.