TV& VIDEO

chi phí vận hành

Giá vé máy bay được các hãng hàng không tính như thế nào?

Giá vé máy bay được các hãng hàng không tính như thế nào?

VTV.vn - Giá vé máy bay thay đổi từng phút và không hề có quy định rõ ràng vì chúng được tạo ra bởi các thuật toán bằng cách liên tục theo dõi nhất cử nhất động của hành khách.