chi phí vận hành

Sẽ tiết kiệm hơn 11.000 tỷ đồng nếu khoán xe công

Sẽ tiết kiệm hơn 11.000 tỷ đồng nếu khoán xe công

VTV.vn - Theo phương án khoán xe công, mỗi năm sẽ tiết kiệm cho ngân sách hơn 11.000 tỷ đồng trên toàn quốc.