TV& VIDEO

chỉ số hài lòng của người dân

Thủ tục cấp sổ đỏ đạt chỉ số hài lòng của người dân thấp nhất

Thủ tục cấp sổ đỏ đạt chỉ số hài lòng của người dân thấp nhất

VTV.vn - Trong 6 thủ tục, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có các chỉ số hài lòng và chỉ số đánh giá chất lượng thấp nhất.