TV& VIDEO

chỉ số hiệu quả quản trị

TP.HCM: Tụt hạng hành chính công, cần nhìn lại công tác cán bộ

TP.HCM: Tụt hạng hành chính công, cần nhìn lại công tác cán bộ

VTV.vn - Với thực trạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tụt 29 bậc, xếp 47/63 tỉnh thành sau 5 năm, TP.HCM cần nhìn lại công tác cán bộ tại địa phương.