TV& VIDEO

chỉ số niềm tin

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hàn Quốc giảm

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hàn Quốc giảm

VTV.vn - Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm.