TV& VIDEO

chỉ số PAPI

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong cải thiện chỉ số PAPI

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong cải thiện chỉ số PAPI

VTV.vn - Tăng cường công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương là những giải pháp để cải thiện chỉ số PAPI.