TV& VIDEO

chỉ số thống kê

Kinh tế Anh không bị tác động nhiều sau Brexit

Kinh tế Anh không bị tác động nhiều sau Brexit

VTV.vn - Brexit không tác động làm suy thoái kinh tế Anh như lo ngại ban đầu. Trái lại, các chỉ số cho thấy kinh tế Anh vẫn có những chuyển biến tích cực.