TV& VIDEO

Chỉ số tiếp cận điện năng

Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam tăng 22 bậc

Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam tăng 22 bậc

VTV.vn - Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam đã tăng 22 bậc so với năm 2014 và đứng ở vị trí 108/189.