TV& VIDEO

chỉ tên

Mariah Carey ghét cay ghét đắng American Idol

Mariah Carey ghét cay ghét đắng American Idol

 Cuộc chia tay ghế giám khảo American Idol của  Mariah Carey không hề êm đẹp. Mới đây diva này đã chia sẻ về "những ngày địa ngục" với chương trình.