TV& VIDEO

Chỉ thị của Bộ Chính trị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND: Đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND: Đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

VTV.vn- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.