TV& VIDEO

chỉ tiêu phát triển kinh tế

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Những thành tựu đạt được trong năm 2017 là tiền đề để đất nước phát triển bền vững

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Những thành tựu đạt được trong năm 2017 là tiền đề để đất nước phát triển bền vững

VTV.vn - Những thành tựu to lớn, toàn diện đạt được trong năm 2017 đã tạo ra những tiền đề quan trọng để đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.