chỉ tiêu phát triển kinh tế

Sớm đưa Vinh trở thành thành phố phát triển như Đà Nẵng

Sớm đưa Vinh trở thành thành phố phát triển như Đà Nẵng

VTV.vn - Nghệ An cần nỗ lực phấn đấu để sớm tự chủ được về thu - chi ngân sách, đồng thời sớm đưa Vinh trở thành một thành phố phát triển như Đà Nẵng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive