chi trả

Lao động trở về từ Libya được hỗ trợ cao nhất 7,5 triệu đồng/người

Lao động trở về từ Libya được hỗ trợ cao nhất 7,5 triệu đồng/người

Đó là một nội dung trong quyết định vừa được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ký về việc hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya.