TV& VIDEO

chia sẻ kinh nghiệm

Lực lượng cảnh sát giao thông ASEAN chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an toàn giao thông

Lực lượng cảnh sát giao thông ASEAN chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an toàn giao thông

VTV.vn - Nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đã được lực lượng cảnh sát giao thông ASEAN chia sẻ.