TV& VIDEO

chia sẻ vị trí

Google cập nhật tính năng chia sẻ vị trí trong trường hợp khẩn cấp

Google cập nhật tính năng chia sẻ vị trí trong trường hợp khẩn cấp

VTV.vn - Gã khổng lồ tìm kiếm Google vừa bổ sung tính năng gửi thông tin về vị trí hiện tại của người dùng cho các đơn vị cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp.