TV& VIDEO

chiến dịch bảo vệ tê tê

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chiến dịch bảo vệ tê tê

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chiến dịch bảo vệ tê tê

VTV.vn - Một chiến dịch toàn cầu nhằm bảo vệ loài tê tê vừa được khởi động tại Hà Nội với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và thế giới.