TV& VIDEO

chiến khu

Viện Văn học Việt Nam - 60 năm xây dựng trưởng thành

Viện Văn học Việt Nam - 60 năm xây dựng trưởng thành

Sáng nay (28/11), tại Hà Nội, Viện Văn học Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.