TV& VIDEO

chiến lược an ninh

Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia

Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia

Nhà trắng vừa công bố chiến lược an ninh quốc gia trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama.