chiến lược kinh doanh

Uber và chiến lược "Tiến về phía trước"

Uber và chiến lược "Tiến về phía trước"

VTV.vn - Sau khi rút khỏi thị trường Đông Nam Á với việc bán lại các hoạt động kinh doanh cho Grab, Uber đang nỗ lực nhằm thúc đẩy hoạt động của mình tại các thị trường cốt lõi.