TV& VIDEO

chiến lược quân sự

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường huyền thoại trong lòng nhân dân

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường huyền thoại trong lòng nhân dân

VTV.vn - 55 năm đã qua, đường Hồ Chí Minh trên biển đã đi vào lịch sử và trở thành con đường huyền thoại.