TV& VIDEO

chiến sĩ tử nạn

Ấm áp mùa Đại lễ Vu Lan 2016

Ấm áp mùa Đại lễ Vu Lan 2016

VTV.vn - Cuối tuần qua, nhiều ngôi chùa trên cả nước đã tổ chức Đại lễ Vu Lan 2016 với sự tham gia của đông đảo Phật tử.