Chiến thắng lịch sử

Ký ức về tấm bản đồ làm nên chiến thắng 30/4

Ký ức về tấm bản đồ làm nên chiến thắng 30/4

VTV.vn - Trong ngôi nhà của mình, má Sáu Ngẫu đã đưa tấm bản đồ Đô thành Sài Gòn cho quân giải phóng.