TV& VIDEO

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Kỷ niệm 100 năm trận chiến kéo dài nhất trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Kỷ niệm 100 năm trận chiến kéo dài nhất trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

VTV.vn - Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã cùng tham gia một buổi lễ kỉ niệm trang trọng để kỷ niệm 100 năm trận chiến Verdun.