TV& VIDEO

chiến trường miền Nam

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của các chiến sỹ Lèn Hà, Quảng Bình

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của các chiến sỹ Lèn Hà, Quảng Bình

VTV.vn - Sáng 2/7, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại hang Lèn Hà.